Vlaamse volksspelen in het Frans

Vlaamse volksspelen in het Frans

Op 24 april werd de speelplaats van CTT Bree eens echt gebruikt waarvoor ze gemaakt is: spelen in allerlei vormen! Twee cursisten van het 6de jaar Frans kwamen met het idee een spelavond te organiseren met als thema: Vlaamse volksspelen!

Onder hun begeleiding werden de spelregels uitgelegd, groepen gevormd, demonstraties gegeven en uiteindellijk gespeeld natuurlijk. Via de foto’s kan je de sfeer opsnuiven en zal je waarschijnlijk een aantal spelen herkennen.

Bedankt cursisten voor deze leuke actieve avond!!!