Als je nog geen diploma secundair onderwijs hebt, kan je dat via het tweedekansonderwijs (TKO) behalen. Een diploma secundair onderwijs vergroot immer je kansen op de arbeidsmarkt en kan je toegang geven tot andere functies of betere werkvoorwaarden. Met een diploma secundair onderwijs kan je ook doorstromen naar het hoger onderwijs.

Opleidingen in het tweedekansonderwijs bestaan uit twee delen: Algemene Vorming en een Beroepsgerichte opleiding. Om je diploma secundair onderwijs te behalen moet je beide delen met succes doorlopen.