Jeugd- en gehandicaptenzorg (TKO)

Nieuwe groep Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Bij ons kan je de opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg volgen. Deze opleiding kan als voltijdse dagopleiding zowel in de vestiging van Eisden als Waterschei gevolgd worden. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Dimitri Lambrechts via polyvalent@hotmail.be.

 

Het gaat hier om een voltijdse opleiding waarbij men zowel een degelijke theoretische opleiding krijgt, als het eigenlijke vak leert op de werkvloer d.m.v. stages. Deze stages vertegenwoordigen de helft van de opleiding.

 

inhoud

Centraal in deze opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg staat het aanleren, ontwikkelen en verwerven van de beoogde competenties en de persoonlijke groei van de cursist. De hoekstenen in dit leerproces zijn:

  • het ervaringsgericht leren
  • de combinatie/ wisselwerking tussen theorie en praktijk
  • het reflecteren over het eigen leerproces.

De theoretische vakken zijn bijvoorbeeld “omgaan met diversiteit”, psychosociale vraagstellingen, observeren en rapporteren, deontologisch en ethisch handelen.

 

doelgroep

Je bent ouder dan 18 en hebt een hart voor mensen (kinderen, jongeren of volwassenen) ook al hebben zij een beperking of een andere problematiek? Jij wil hen ondersteunen en begeleiden om hun levenskwaliteit te verbeteren? Dan is deze opleiding tot opvoeder iets voor jou!

 

gewenste voorkennis / toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Wel is er steeds een intakegesprek waarbij gepeild wordt naar de motivatie, de maturiteit, de draagkracht … van de potentiële cursist. Vrijstellingen kunnen behaald worden mits het voorleggen van de nodige bewijsstukken.

 

lesplaats

Genk en Eisden

 

Structuurschema jeugd- en gehandicaptenzorg