Infodagen CTT Limburg

Infodagen CTT Limburg

Noteer nu alvast!!!

INFODAGEN CTT Waterschei,

* Tweedekansonderwijs en Zorgopleidingen: maandag 28 augustus 2017 om 19:00 uur
* Alle afdelingen: donderdag 31 augustus 2017 van 18:00 tot 21:00 uur

infodagen CTT BREE & MAASEIk

* Alle afdelingen: zondag 3 september 2017 van 14:00 tot 17:00 uur