ICT voor leerkrachten

In deze opleiding ligt de nadruk op informaticatoepassingen in het onderwijs. Niet enkel een basiskennis van Office behoort tot de doelen, maar ook interactief presenteren, gebruik maken van de cloud en tablet- en iPadtoepassingen worden belicht.

De bedoeling is om de personeelsleden van scholen een ICT-navorming aan te bieden. Deze opleiding mag niet te veel tijd in beslag nemen en moet zo efficiënt mogelijk georganiseerd worden. Er wordt een officieel deelcertificaat afgeleverd.

 

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • werken in de cloud (onedrive, dropbox, google drive, …). Middel afhankelijk van de vraag
  • Online film- en lesmateriaal. Downloaden van materiaal
  • Delen en verspreiden van materiaal
  • Samenwerken in de cloud (google docs)
  • Basis Word en Excel
  • Afbeeldingen en tabellen in Word
  • Schermafbeeldingen
  • Capture it (instructiefilmpjes maken)
  • Prezi (interactief presenteren) en/of powerpoint
  • Gebruik van iPad / Android-tablet

 

Deze onderwerpen kunnen verder aangevuld worden met specifieke vragen van de leerkrachten

 

Organisatie

 

Het is de bedoeling om deze opleiding aan te bieden in een vorm van gecombineerd onderwijs. Dit wil zeggen dat de cursisten een gedeelte contactonderwijs hebben en een gedeelte afstandsonderwijs. Dit is te realiseren door gebruik te maken van een digitale leeromgeving zoals smartschool.

 

Indien we zouden opteren voor de korte modules van 40 lestijden dan zal elke cursist 20 lestijden contactonderwijs hebben en 20 lestijden afstandsonderwijs (Deze uren kan hij presteren wanneer het hem past).

 

Praktisch

 

Er zullen 2 groepen voorzien worden:

 

Groep 1:

Contactonderwijs (20 lestijden):

Dinsdagavond van 18:30 tot 21:00 uur

Lesdata: 21/2 14/3 28/3 25/4 9/5 23/5 6/6

Lesplaats: Halmstraat 12, 3600 Genk

 

 

Groep 2:

Contactonderwijs (20 lestijden):

Dinsdagavond van 18:30 tot 21:00 uur

Lesdata: 7/3 21/3 18/4 2/5 16/5 30/5 13/6

Lesplaats: Millenstraat 14, 3660 Bree

 

GROEP 3:

Contactonderwijs (20 lestijden):

Woensdagnamiddag van 14:00 tot 16:30 uur

Lesdata: 22/2 15/3 29/3 26/4 10/5 24/5 7/6

Lesplaats: Halmstraat 12, 3600 Genk

 

 

Afstandsonderwijs:

Aangezien de module bestaat uit 40 lestijden is het de bedoeling dat de cursisten thuis verder werken aan de verschillenden oefeningen, en dit via smartschool. De docent volgt het maken van de oefeningen verder op en komt ook tussen indien er zich problemen zouden voordoen. De cursisten kunnen ook met hun vragen terecht bij de docent via smartschool.

 

Kostprijs

De kostprijs voor deze opleiding bedraagt 65 € per cursist. Hierin zijn de kosten van de digitale leeromgeving smartschool inbegrepen.