foto klas met leerkracht

Algemene vorming

Algemene vorming

Wiskunde

De modules wiskunde bestaan uit drie eenheden, de basismodule (40 lestijden), module 1 (80 lestijden) en module 2 (40 lestijden).

In de basismodule leer je, werken met cijfers en getallen, vraagstukken oplossen, resultaten schatten, schaal gebruiken en een grafiek aflezen.

 • Bewerkingen met gehele getallen
 • Bewerkingen met breuken en procenten
 • Volgorde van bewerkingen en haakjes
 • Vraagstukken (regel van drie en evenredigheid)
 • Schaal
 • Schatten
 • Grafieken kunnen aflezen

In module 1 hebben we het over meetkunde, grafieken begrijpen en maken, verbanden tussen variabelen en formules.

 • Vlakke en ruimtelijke figuren
 • Rechten en lijnstukken
 • Vraagstukken meetkunde
 • Stelling van Pythagoras
 • Grafieken en tabellen (lezen, interpreteren en maken)
 • Verbanden tussen variabelen
 • Formules omvormen en toepassen

In module 2 gaan we op verkenning in de statistiek.

 • Interpretatie van statistische gegevens
 • Frequentietabellen
 • Grafische voorstellingen
 • Centrummaten

 

Nederlands

De modules Nederlands zijn drie onafhankelijke modules.

Basismodule Nederlands Schrijven: “Schrijven is een kunst.” Natuurlijk zijn we niet allemaal geboren auteurs. Maar schrijven doen we allemaal. Sollicitatiebrieven, verslagen, misschien zelfs een blog of lezersbrief. Maak kennis met allerlei tekstsoorten waarmee ook jij te maken krijgt. Leer gestructureerd schrijven, recht op doel. Je maakt kennis met termen als “zender”, “ontvanger”, “tekstdoel” en “medium” of “kanaal”.

Nederlands 1 Teksten structureren: “Horen, zien en… spreken”. Je leert uit een tekst de essentie halen. Je maakt helder gestructureerde samenvattingen en weet je zelf ook mondeling goed gestructureerd uit te drukken. Je maakt kennis met taaltermen zoals “onderwerp”, “homoniem” en “metafoor”.

Nederlands 2 Teksten beoordelen: je gaat een stapje verder. Samenvattingen worden verhandelingen. Meningen van anderen gestructureerd weergeven wordt je eigen mening beargumenteerd voorstellen op papier of mondeling. Luisteren naar anderen, argumenten van anderen weerleggen of beamen en versterken hoort er ook bij.

 

Frans

Frans bestaat uit 4 modules van elk 40 lesuren. Als je slaagt voor module 1 kan je doorgaan naar module 2, en zo verder tot je module 4 afgewerkt hebt. Spreek je al Frans? Dan kan je meedoen aan de vrijstellingsproef. Op die manier kan je dadelijk starten in een hoger niveau.

 

Engels

Engels bestaat uit 4 modules van elk 40 lesuren. Als je slaagt voor module 1 kan je doorgaan naar module 2, en zo verder tot je module 4 afgewerkt hebt. Spreek je al Engels? Dan kan je meedoen aan de vrijstellingsproef. Op die manier kan je dadelijk starten in een hoger niveau.

 

Wetenschappen

Deze module wil van jou iemand maken die de wetenschappen begrijpt maar zeker geen wetenschapper. Je krijgt een kijk op de diverse wetenschappelijke domeinen (fysica, biologie, aardrijkskunde) en hun rol die ze spelen in onze samenleving. Je leert op een kritische manier wetenschappelijke artikels lezen en interpreteren.

 • diverse lichaamsstelsels
 • evolutieleer
 • kaartlezen
 • beweging aarde en maan en gevolgen hiervan
 • beperking van wetenschappelijke experimenten
 • de stappen van de wetenschappelijke methode
 • erfelijkheid
 • voortplanting en S.O.A.
 • ecologie
 • duurzaamheid in de samenleving
 • ruimtelijk ordening
 • energievormen en -omzettingen

 

Macusa / Organiseren en organisatie / Cultuur / Maatschappij

Dit zijn vier modules van telkens 40 lesuren.

 • Macusa Algemeen: (staat voor Maatschappij-Cultuur-Samenwerking) in deze module bestudeer je de rol van de media. Hoe beïnvloeden ze ons denken. Je past dit toe op een specifiek samenlevingsprobleem. Hoe komt het in de media? Hoe vorm jij je mening erover? Je discussieert en vormt een eigen mening. Onderbouwd met argumenten en bewijzen.
 • Maatschappij: “De drie machten”, “De Unie”, “Op de barricade”… het lijken titels van spannende thrillers. Hoe zit de wereld in elkaar? Welke stem heb ik zelf en hoe kan ik deelnemen aan de besluitvorming? Hoe creëren we meer welvaart voor iedereen? Wat is sociale zekerheid en waar komt ze vandaan? In de module maatschappij kijken we met een vergrootglas naar de wereld rondom ons. En ook wel met een telescoop. Dieper in de geschiedenis.
 • Cultuur: “De erfgenaam” en “Die ander” zijn de kernwoorden van deze module. We zijn allemaal erfgenaam van onze cultuur. Hoe gaan we daarmee om? Maar ook: waarderen we wel voldoende de cultuur van een ander? Wie is die ander en hoe maken we samenleven makkelijker?
 • Samenwerking en Organisatie:  Plannen maken en plannen uitvoeren. In deze module staat groepswerk centraal. Je werkt samen met andere cursisten aan groepsopdrachten. Je maakt afspraken en houd je eraan. Je maakt gezamenlijk keuzes. Je draagt bij tot het realiseren van een gemeenschappelijk doel. Je kijkt naar je werk en evalueert in team de goede en minder goede aspecten. Je zorgt samen voor een beklijvende presentatie van je groepsproject(en).

Na deze tocht heb je de nodige vaardigheden ontwikkeld om je actief te ontplooien en te participeren in de samenleving. Macusa is een participatief vak. Dat wil zeggen dat jij  mee de inhoud bepaalt. Jouw inbreng is de motor. Je enthousiasme geeft de energie om samen het traject tot een goed einde te brengen.

ICT

ICT is in onze samenleving niet meer weg te denken. Vlot kunnen werken met een computer en internet is vandaag de normaalste zaak van de wereld. In de 3 modules ICT maak je kennis met de verschillende toepassingen op de PC. Ook het internet komt uitgebreid aan bod. Je leert ook op een kritische manier omgaan met de razendsnelle ontwikkelingen in ICT. ICT is een middel maar geen doel op zich.

 

lesplaats

Genk

 

te downloaden documenten

Uurrooster AAV Waterschei 2017-2018 Semester 1

Uurrooster AAV Waterschei 2017-2018 Detail